اتم المپیک المپیک دریایی قهرمان مسابقه

اتم: المپیک المپیک دریایی قهرمان مسابقه مایکل فلپس طلای المپیک اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۵۹ درصد سدهای کشور خالی‌ است

بر اساس آخرین آمار در ۲۷ دی‌ماه سال گذشته ۵۰ درصد مخازن سدهای کشور پر بود، ولی در شرایط کنونی فقط ۴۱ درصد مخازن سدهای کشور پر و ۵۹ درصد مخازن خالی است.

۵۹ درصد سدهای کشور خالی‌ است

۵۹ درصد سدهای کشور خالی است

عبارات مهم : تاریخ

بر اساس آخرین آمار در ۲۷ دی ماه سال گذشته ۵۰ درصد مخازن سدهای کشور پر بود، ولی در شرایط کنونی فقط ۴۱ درصد مخازن سدهای کشور پر و ۵۹ درصد مخازن خالی است.

به گزارش ایسنا، حجم آب مخازن سدهای کشور تا آخر دی ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کم کردن داشته هست. همچنین کم کردن بارش های کشور در امسال باعث شده است است تا حجم آب مخازن سدهای کشور که در ۲۷ دی ماه سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده بود، در ۲۷ دی ماه امسال با ۱۴ درصد کم کردن به ۲۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون متر مکعب برسد.

از سوی دیگر ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال گذشته از ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب با ۳۳ درصد کم کردن به ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

علاوه بر این میزان خروجی آب سدهای کشور که تا تاریخ ۲۷ دیماه سال گذشته ۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده، در امسال با هفت درصد کاهش، ۸ میلیارد و ۲۰ میلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.

گفتنی هست، ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد متر مکعب است.

۵۹ درصد سدهای کشور خالی‌ است

واژه های کلیدی: تاریخ | میلیون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs